PERSONUPPGIFTSPOLICY FÖR HÅNKATORPETS HUNDPENSIONAT

Denna personuppgiftspolicy förklarar hur Hånkatorpets Hundpensionat samlar in och behandlar dina personuppgifter. Din integritet är viktig för oss och vi vill att du alltid ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna personuppgiftspolicy förklara vilka personuppgifter vi behandlar om dig när du har ett avtal med oss eller på annat sätt har visat intresse för våra olika tjänster.

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Den juridiska person som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är:
Hånkatorpets Hundpensionat
Ämthyttan 3
739 91 Skinnskatteberg
Telefon: 070-294 35 73
E-post: leonbergetz@telia.com

2. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

a) Tillhandahållande av tjänster: Personuppgifter används för att kunna leverera önskade tjänster hos Hånkatorpets Hundpensionat och för att på bästa sätt kunna ge dig service samt för att kunna kommunicera med dig och informera om tjänsten.
b) Som kontaktperson: Personuppgifter används för att säkerställa kunds intressen

3. KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan bland annat samla in följande uppgifter om dig för behandling med anledning av nedanstående ändamål:

a) Tillhandahållande av våra tjänster
Personuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer.

I Sverige kan personnummer framgå i organisationsnummer och moms-
registreringsnummer för enskild firma.

b) Kontaktperson: namn och telefonnummer

4. KÄLLOR

Vi samlar inte in information från andra källor än dig.

5. LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan baseras på följande lagliga grunder i förhållande till vart och ett av nedan nämnda ändamål:

a) Tillhandahållande av våra tjänster
b) Fakturering

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder på begäran av dig.

6. UTLÄMNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

a) Djursjukhus/Veterinär
b) Försäkringsbolag
b) Offentliga myndigheter, som exempelvis Polis och Skatteverket om de har laglig
grund att få tillgång till personuppgifterna.

7. ÖVERFÖRING TILL LÄNDER UTANFÖR EU/EES

Inte aktuellt

8. LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att lagra dina personuppgifter som utgörs av:
i. Grundläggande uppgifter om dig: i upp till 1 år från det att du avslutar din relation med Hånkatorpets Hundpensionat.
ii. Transaktionsupplysningar och verifikationer: i upp till 7 år från transaktionsdatumet i enlighet med gällande lagstiftning.
iii. Uppgifter i syfte att kunna hantera ett pågående ärende, exempelvis ett klagomål eller en händelse: i upp till 3 år efter avslut i enlighet med gällande regler.

9. DINA RÄTTIGHETER

Du har alltid rätt att:
• Begära rättelse av dina personuppgifter
• Begära tillgång till dina personuppgifter och
• Dra tillbaka ditt samtycke om vår behandling av dina personuppgifter baserar sig på ditt samtycke. Att du drar tillbaka ditt samtycke kommer dock inte att påverka
lagligheten av behandlingen av personuppgifter som utförts före tidpunkten då du drog tillbaka ditt samtycke.

Under vissa omständigheter, som närmare framgår av tillämplig dataskyddslagstiftning, har du också rätt att:
• motsätta dig behandling av personuppgifter och få behandlingen av dina personuppgifter begränsad;
• begära att vi raderar dina personuppgifter; och
• få ut de personuppgifter som rör dig och som du tillhandahållit, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet).

10. FRÅGOR OCH EVENTUELLA KLAGOMÅL

Om du har några frågor om denna personuppgiftspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter så är du varmt välkommen att höra av dig till oss per post eller e-post på adressen som anges inledningsvis i den här personuppgiftspolicyn. Om du skulle vara missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter så får du också gärna kontakta oss så att vi kan göra vårt bästa för att tillmötesgå dina synpunkter. Din integritet är väldigt viktig för oss och vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter på bästa och säkraste möjliga sätt. Om du anser att vi brister i våra ambitioner har du alltid en möjlighet att inge eventuella klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till.

Senast uppdaterad: mars 2019

COOKIEPOLICY

Vad är Cookies

Likt de flesta professionella webbplatser så använder även vår webbplats cookies, som är små filer som laddas ned till din dator, för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi visar också hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, vilket dock kan nedgradera eller ”avbryta” vissa delar av webbplatsens funktionalitet 

För mer allmän information om cookies se Wikipedia artikeln om HTTP Cookies …

Hur vi använder Cookies

Vi använder cookies av olika skäl angivna nedan. Tyvärr är det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt och hållet inaktivera funktionaliteten och funktionerna som de lägger till på den här webbplatsen. Det rekommenderas att du lämnar alla cookies om du är osäker på om du behöver dem eller inte om de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

Inaktivera Cookies

Du kan förhindra att cookies används genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälp för hur du gör det). Var medveten om att inaktiverade cookies kommer att påverka funktionaliteten för detta och många andra webbplatser som du besöker. Inaktivering av cookies kommer vanligtvis resultera i att du även inaktiverar vissa funktioner och funktioner på den här webbplatsen. Därför rekommenderar vi att du inte inaktiverar cookies.

Cookies vi placerar

– Om du skapar ett konto hos oss använder vi cookies för hanteringen av registreringsprocessen och allmän administration. Dessa cookies kommer vanligtvis att raderas när du loggar ut men i vissa fall kan de förbli efteråt för att komma ihåg dina webbplatsinställningar när du loggas ut. 

– Vi använder cookies när du är inloggad så att vi kan komma ihåg detta faktum. Detta förhindrar att du behöver logga in varje gång du besöker en ny sida. Dessa cookies tas normalt bort eller rensas när du loggar ut för att säkerställa att du endast har tillgång till begränsade funktioner och områden när du är inloggad. 

– Den här webbplatsen erbjuder nyhetsbrev eller e-postabonnemangstjänster och cookies kan användas för att komma ihåg om du redan är registrerad och om du vill visa vissa meddelanden som bara kan vara giltiga för registrerade/oregistrerade användare. 

– När du skickar in data via ett formulär som finns på kontaktsidor eller kommentarformulär kan cookies ställas in för att komma ihåg dina användaruppgifter för framtida korrespondens. 

– För att ge dig en bra upplevelse på denna sida ger vi funktionaliteten för att ställa in dina inställningar för hur den här sidan körs när du använder den. För att komma ihåg dina preferenser måste vi ange cookies så att denna information kan laddas närhelst du interagerar med en sida som påverkas av dina inställningar.

Tredjepartscookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från tredje part du kan stöta på via den här webbplatsen. 

– Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på webben för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker som hur länge du spenderar på webbplatsen och sidorna du besöker så att vi kan fortsätta producera engagerande innehåll. 

– Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-sidan. 

– Vi testar då och då nya funktioner och gör subtila förändringar på sättet som webbplatsen levereras. När vi fortfarande testar nya funktioner kan dessa cookies användas för att säkerställa att du får en konsekvent upplevelse på webbplatsen samtidigt som vi förstår vilka optimeringar våra användare uppskattar mest. 

– I vissa fall kan vi ge dig anpassat innehåll baserat på vad du berättar om dig själv direkt eller indirekt genom att länka ett socialt mediakonto. Dessa typer av cookies tillåter oss helt enkelt att ge dig innehåll som vi anser kan vara av intresse för dig. 

– Vi använder också sociala medier knappar och / eller plugins på den här sidan som låter dig ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera på följande sociala medier, inklusive; Facebook, Twitter, Instagram ,, kommer vi att ställa in cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplats eller bidra till de uppgifter de innehåller för olika ändamål som anges i deras respektive sekretesspolicy.

 

Senast uppdaterad: mars 2019